Huisartsenpraktijk Essellanden is geopend op:
iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)
Telefoonnummer:
0174 - 270665
Telefoonnummer: 0174 - 270665
Geopend op: iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Essellanden


Huisartsenpraktijk Essellanden

Komkommerstraat 1
2292 AB Wateringen
Telefoon: 0174 - 270665
Spoed: 270665 toets1
Fax: 0174 - 297763
Receptenlijn: 270665 toets2

Noodnummer 0174 - 298989

www.hap-essellanden.nl

E-mail: praktijk@hap-essellanden.nl


Praktijkinformatie

 

Openingstijden                                                            07.30 – 17.00 uur

 

Beltijden

- voor afspraken, herhalingsrecepten,                           08.00 – 10.30, 14.00 – 15.30 uur

  vragen en uitslagen      

- aanvragen huisbezoek                                                08.00 – 10.30 uur

 

Spreekuren

- inloopspreekuur                                                          07.45 – 08.15 uur

- volgens afspraak

- telefonisch spreekuur                                                 13.30 – 14.00 uur

 

Herhaalrecepten

Telefonisch (tijdens beltijden), telefonisch via receptenlijn, via website, doosje in de brievenbus.

 

Spoedgevallen

-  Tijdens praktijktijden 0174 - 270665 (toets 1) of 

   noodnummer huisartsengroep Wateringen/Kwintsheul 0174 – 298989

-  Buiten praktijktijden : Centrale Huisartsenpost Westland, Middelbroekweg 2A, Naaldwijk,

   telefoon : 0174 – 638738.
 

 Waarneming

-  Informatie via telefoonbeantwoorder (praktijk is bij hoge uitzondering gesloten).