Huisartsenpraktijk Essellanden is geopend op:
iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)
Telefoonnummer:
0174 - 270665
Telefoonnummer: 0174 - 270665
Geopend op: iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)

Besluitvorming over reanimatie

112, red je daar kwetsbare ouderen mee?

 

In de praktijk blijken zowel de (huis)arts als de patiënt het vaak lastig te vinden om een niet- reanimeer besluit af te spreken. Een mogelijke verklaring is onwetendheid over de resultaten van een buiten het ziekenhuis reanimatie. Gemiddeld overleven 8 van de 100 mensen van 70 jaar of ouder een reanimatie buiten het ziekenhuis. Van hen houdt de helft blijvend ernstige neurologische schade over.

 

Ook in onze regio worden binnen en buiten het ziekenhuis soms kwetsbare ouderen ongewenst gereanimeerd omdat er geen beleid is afgesproken of omdat dit beleid niet bekend is bij de zorgverleners.

Recent is er een multidisciplinaire richtlijn “Besluitvorming over reanimatie” verschenen. Het tijdig bespreken en vastleggen van een reanimatiebeleid wordt hierin benadrukt.

 

Specialisten van het Reinier de Graaf Gasthuis, huisartsen in de regio DWO en verzorgingshuizen van Pieter van Foreest en Careyn hebben afspraken gemaakt om kwetsbare ouderen actief te informeren over reanimatie en te vragen naar hun reanimatiewens. Uiteraard mag u ook zelf het initiatief nemen. Goede informatie vindt u op www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-over-reanimatie.


11-05-2014