Huisartsenpraktijk Essellanden is geopend op:
iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)
Telefoonnummer:
0174 - 270665
Telefoonnummer: 0174 - 270665
Geopend op: iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)

Praktijkondersteuner GGZ

Op donderdagmiddag houdt Ilse Stokman, POH GGZ, spreekuur voor psychische klachten in onze praktijk. Sommige mensen zullen haar kennen, omdat ze in het verleden ook als SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) vanuit GGZ Delfland bij ons heeft gewerkt. Hieronder volgt enige informatie over de POH GGZ.

Samen aan de slag met uw POH GGZ

Een praktijkondersteuner huisartsen GGZ (kort POH GGZ) is een gediplomeerde medewerker met vrijwel altijd een achtergrond als sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Verantwoordelijkheid van de huisarts

De praktijkondersteuner werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, heeft een eigen spreekuur en rapporteert in uw dossier bij de huisarts. Ook heeft de praktijkondersteuner zicht op en goede contacten met andere hulpverleners in en rond de huisartsenpraktijk.

Werkwijze POH GGZ

Bij (een vermoeden van) psychische klachten of als u te maken hebt met een chronische psychiatrische aandoening waarvoor u niet meer behandeld wordt, kan uw huisarts u voorstellen een afspraak met de praktijkondersteuner te maken.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek brengt de praktijkondersteuner uw klachten in kaart en analyseert de problemen die er bij u spelen. Daarbij wordt eventueel gebruik gemaakt van een of meerdere vragenlijsten. Aansluitend krijgt u een advies voor een behandeltraject . Dit kan bestaan uit één of meerdere gesprekken met de praktijkondersteuner of een doorverwijzing naar een andere professional, bijvoorbeeld naar een psycholoog, psychiater, pedagoog of maatschappelijk werker. 

De vervolggesprekken

De vervolggesprekken, die u met de praktijkondersteuner hebt, zijn bedoeld om u ondersteuning en handvatten te bieden waardoor uw klachten afnemen of geheel verdwijnen. Soms kan het zijn dat de afname van klachten niet haalbaar is en helpt de praktijkondersteuner u vooral bij het leren omgaan en het leren accepteren van uw psychische klachten. De praktijkondersteuner maakt in het gesprek vooral gebruik van uw eigen kwaliteiten en kracht en zal deze in de samenwerking met u inzetten om uw problemen de baas te worden. 

Waar kan de POH GGZ u mee helpen?

Als u te maken hebt met een chronisch psychiatrische aandoening of psychische klachten hebt, dan kan de praktijkondersteuner in veel gevallen iets voor u betekenen. U kunt daarbij denken aan één van de volgende klachten:

Depressie / down gevoel / oververmoeidheid / weinig energie hebben

Slaapproblemen

Overmatig piekeren

Concentratieproblemen / vergeetachtigheid

Angst, paniek, of een gespannen / gejaagd  gevoel

Relatieproblemen

Werkgerelateerde problematiek

Overmatig gebruik van tabak, alcohol en drugs

Rouw door verlies van kind, partner of ouder

Wat hebt u nodig voor een afspraak bij de praktijkondersteuner?

Nadat u overleg heeft gehad met uw huisarts kan via de doktersassistente een eerste gesprek voor u worden ingepland. Vervolggesprekken worden door de doktersassistente of de praktijkondersteuner ingepland. 

Duur van het gesprek

Een gesprek duurt maximaal dertig minuten. In een uitzonderlijk geval wordt voor het kennismakingsgesprek iets meer tijd gepland (max. 45 minuten). Ook kan er telefonisch contact plaatsvinden. In voorkomende gevallen komt de praktijkondersteuner ook bij u op huisbezoek.

 

Kosten

De diensten van de praktijkondersteuner worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

 


05-01-2015