Huisartsenpraktijk Essellanden is geopend op:
iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)
Telefoonnummer:
0174 - 270665
Telefoonnummer: 0174 - 270665
Geopend op: iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten en geeft adviezen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • reizigersadvisering en vaccinaties
  • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak!

De praktijkondersteuner doet controles bij patienten met diabetes, astma en COPD, hart- en vaatziekten (en een verhoogd risico daarop). Zij bezoekt daarnaast kwetsbare ouderen. Behandeling geschiedt altijd in overleg met de artsen.