Huisartsenpraktijk Essellanden is geopend op:
iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)
Telefoonnummer:
0174 - 270665
Telefoonnummer: 0174 - 270665
Geopend op: iedere werkdag 7.30-17.00 (12.30-13.30 alleen spoed)

Spoedgevallen

In spoedeisende situaties bereikt u ons via 0174 - 270665 en kiest u in het menu "spoed' (toets 1).

Ook kunt u het noodnummer van de huisartsengroep bellen: 298989.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! (Plots ernstige benauwdheid, pijn of verminderd bewustzijn)

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Buiten kantoortijden wordt hulp geboden door de Centrale Huisartsenpost Westland tel. 0174 - 638738.